TEL: 094-999-4263
PRO – SERVICES

Google Workspace Training

For Beginner & Experts

 

 • หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้งานใหม่ และการใช้งานขั้นสูง
 • วิเคราะห์การทำงาน และประยุกต์ใช้กับองค์กร
 • สร้างพลังทวีให้กับองค์กร ด้วยเทคโนโลยีให้แข่งขันได้ในตลาดธุระกิจ
 • เพิ่ม Productivity ในการทำงาน และรองรับการเติบโตของธุระกิจ
 • รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ กับผู้เชี่ยวชาญ

จัดคอร์สเรียนได้เอง เลือกเรียนแอปพลิเคชันที่สนใจ

หรือให้ทีมผู้เชี่ยวชาญแนะนำการจัดคอร์สเรียนที่เหมาะสม ฟรี!

Google Workspace Training by Tangerine

ด้วยแนวคิดที่มุ่งมั่นจะพัฒนาบุคลากรในการใช้งาน Google Workspace ทั้งในด้าน Communication และ Collaboration วิทยากรของเราจึงออกแบบหลักสูตรโดยเน้นคุณภาพในการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของบริษัทอย่างแท้จริง และยังให้บริการด้านคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ใน Google Workspace เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของแต่ละภาคธุรกิจที่นำเครื่องมือใน Google Workspaceไปใช้งาน รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในองค์กรเกิด Business Transformation และเกิด Productivity ในการทำงาน
เนื้อหาหลักสูตรมีให้เลือก หรือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมะสม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมขององค์กรของท่านในการใช้งาน Google Workspace
ทางบริษัทได้จัดให้มีการอบรมแบบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเป็นการลดค่าใช้จ่าย โดยเนื้อหายังคงอัดแน่น ครบถ้วนเช่นเดิม

คอร์สอบรม Google Workspace 

ทุกหลักสูตรของบริษัทถูกออกแบบโดยวิทยากรของบริษัท ด้วยประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน 

Training Courses
หลักสูตรอบรม Google Workspace เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานตามลักษณะงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
Basic
การใช้งานเครื่องมือ Google Workspace ขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น Gmail , Calendar, Google Chat, ,Google Meet, Google Drive และGoogle Docs สำหรับการทำงานขั้นพื้นฐาน และ นำไปสู่ Workflow ในการทำงานที่ดีขึ้น

Advance
การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างงานเอกสาร หรือ Presentation อย่างเต็มความสามารถ ลงลึกถึงฟังก์ชั่นและฟีเจอร์สำคัญที่จะช่วยให้ได้งานที่สวยงามและดียิ่งกว่าเดิม เพิ่มมุมมองใหม่ให้ธุรกิจของคุณ

Collaboration
การใช้งาน Google Workspace โดยเน้นไปที่เครื่องมือที่ใช้ Collaboration เพื่อเพิ่มการทำงานบน Cloud มากขึ้น Gmail, Chat, Task, Meet, Drive,Docs และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานขององค์กร

Customize
การผสมผสานเนื้อหาการเรียนรู้ตามความต้องการของบริษัทลูกค้า เพื่อที่จะนำ Google Workspace ไปใช้งานได้ตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

 

Business Transformation
จัดทำ Workshop Onsite ให้ลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยนำปัญหาของกระบวนการเดิมมาวิเคราะห์และจัดการพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสามารถนำไปต่อยอดกับกระบวนการอื่นๆในองค์กร

 

สอบถามบริการ
Google Workspace Training

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่  094-999-4263

Basic Training

R

เหมาะสำหรับ

ลูกค้าใหม่ที่ต้องการเห็นภาพรวมการใช้งานเครื่องมือทุกตัวใน Google Workspace ทำความรู้จัก และเรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน
l

เนื้อหาการสอน

Communication

 • Gmail: การรับส่งอีเมล การตั้งค่าแบบมืออาชีพ
 • Calendar: สร้างการนัดหมายการประชุม และ กิจกรรม
 • Hangouts Chat / Meet: สนทนา แชท และประชุมด้วยวิดีโอเสียง

 

Collaboration

 • Google Drive: การอัพโหลด และแชร์ไฟล์อย่างมืออาชีพ
 • Docs/ Sheets/ Slides / Forms:
  พื้นฐานการสร้างงานเอกสาร จัดการข้อมูล พรีเซนเทชั่น แบบสอบถาม สามารถนำไปใช้ได้จริง และเกิดประสิทธิภาพ
}

ระยะเวลา 6 ชม.

จำนวนผู้เข้าเรียน 30 คน / TA 1 คน หรือ 30 คนขึ้นไป / TA 2 คน

Advance Training

R

เหมาะสำหรับ

ลูกค้าเก่าที่ผ่านการอบรมคอร์ส Google Workspace Basic Training หรือเคยใช้งานเครื่องมือใน Google Workspace ในการทำงานมาก่อน
l

เนื้อหาการสอน

Collaboration

 • Docs: การตั้งค่าและการจัดทำเอกสาร คู่มือ
 • Slides: การสร้าง template และเทคนิคการจัดตกแต่ง
 • Forms
  – ทำความรู้จักประเภทคำถามต่างๆ
  – การตั้งค่านำเสนอและการแจ้งเตือน รวมถึงผลการตอบรับ
 • Advanced Sheets
  – กลุ่มฟังก์ชั่นสร้างแผนปฏิบัติงาน
  – กลุ่มฟังก์ชั่นที่ใช้ในงานฐานข้อมูล
  – กลุ่มฟังก์ชั่นที่ใช้จัดข้อมูล
}

ระยะเวลา 6 ชม.

จำนวนผู้เข้าเรียน 30 คน / TA 1 คน หรือ 30 คนขึ้นไป / TA 2 คน

Collaboration Training

R

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน Google Workspace เบื้องต้น และอยากเรียนรู้การใช้งานเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
l

เนื้อหาการสอน

Communication

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในแอพลิเคชั่นต่างๆ สร้างการทำงานร่วมกันอย่างลื่นไหล พร้อมเทคนิค/ฟังชั่น ความฉลาดของ Workspace ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Collaboration

เน้นการเรียนรู้แบบ Collabortion กับทุกๆแอพพลิเคชั่น บน Google Workspace เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และ สามารถใช้งาน Google Workspace ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

}

ระยะเวลา 6 ชม.

จำนวนผู้เข้าเรียน 30 คน / TA 1 คน หรือ 30 คนขึ้นไป / TA 2 คน

Business Transformation Training

R

เหมาะสำหรับ

ลูกค้าเก่าที่ผ่านการอบรมคอร์ส Basic Training หรือ เคยใช้งานเครื่องมือใน Google Workspace ในการทำงานมาก่อน และต้องการเน้นนำกระบวนการเดิมมาวิเคราะห์และจัดการพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้น
l

เนื้อหาการสอน

 • Business Transformation : เข้าใจพื้นฐานในการทํา Transformation ขององค์กร
 • Inspire Business Transformation : แนวทางการทํา Transformation ในอุตสาหกรรมต่างๆ
 • Discover Business Processes : วิเคราะห์กระบวนการทํางานเดิม เพื่อพัฒนาและต่อยอด ด้วยเทคนิคการเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม
 • Business Processes Prototype : สร้างกระบวนการทํางานรูปแบบใหม่ที่ผ่านการวิเคราะห์ระบบจากผู้เชี่ยวชาญ ให้สามารถนําไปใช้งานได้จริง
}

ระยะเวลา 6 ชม.

จำนวนผู้เข้าเรียน 20 คน / TA 2 คน 
Why learning is so important

ทำไมลูกค้าถึงต้องการ Training

หากองค์กรของคุณสามารถใช้งานเครื่องมือ ฟีเจอร์ต่างๆของ Google Workspace ได้อย่างครอบคลุม การทำงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานเอกสาร การทำงานหรือการใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมไปถึงการติดต่อภายในและนอกองค์กร จะก่อให้เกิด Workflow ความลื่นไหลของการทำงาน ทำงานได้ง่ายและเร็วขึ้น ลดข้อผิดพลาด และ สามารถสร้างงานออกมาได้ดีขึ้น

Knowledge & Compehension

ความรู้ & ความเข้าใจเนื้อหา

รู้ถึงความสามารถของเครื่องมือสำคัญต่างๆ เข้าใจหลักการทำงานพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสาร แชร์ และ การสื่อสาร รวมถึงการตั้งค่าต่างๆให้เหมาะสมกับการทำงานของคุณ เริ่มต้นใช้งาน Google Workspace ได้อย่างถูกต้องตามหลักของ Google

Application & Analysis

นำความรู้ไปประยุกต์ & วิเคราะห์

นำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับงาน หรือ ปัญหาในการทำงาน ให้เกิดการแก้ไขหรือแนวทางที่ดีขึ้น สามารถเข้าใจถึงปัญหา วิเคราะห์ เพื่อหา Solution ที่ดีที่สุดโดยใช้เครื่องมือ Google Workspace ในการช่วยปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานให้สะดวกรวดเร็ว และ เกิดประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ
SpECIAL COURSE

Business Transformation

บริการให้คำปรึกษา จัดทำ Workshop ในการทำงานที่มีการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคดิจิตอล

เพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วย Google Workspace

การทำ Google Workspace Workshop Onsite

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจัด Workshop กับแต่ละกลุ่ม Business Team เพื่อให้มองเห็นปัญหาของกระบวนการทำงานแบบเดิมๆ และ พัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
Learn More
Why is important?
กระบวนการทำงานในทุกองค์กรปัจจุบันอาจมีบางกระบวนการที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดความล่าช้าหรือการใช้ทรัพยากรบุคคลไม่เต็มที่นำมาสู่รายจ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น การทำงานที่มีการปริ้นท์กระดาษและให้คนเดินเอกสารไปส่ง ทำให้เกิดต้นทุนของกระดาษเพิ่มขึ้น ค่าไฟที่สูงขึ้นจากเครื่องพิมพ์ ค่าจ้างพนักงานเดินเอกสาร นอกจากนี้หากเอกสารผิดพลาดต้องกลับมาทำกระบวนการใหม่และใช้เวลานานขึ้น ส่งผลให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่ง Business Transformation สามารถเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยเครื่องมือ Google Workspace

สอบถามบริการ
Google Workspace Training

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ 094-999-4263

Contact Us

ติดต่อสอบถามรายละเอียดแพคเกจ และ โปรโมชั่นราคาพิเศษ

ข้อมูลเกี่ยวกับ Google Workspace และ การติดตั้งนำไปใช้งานในองค์กร รวมไปถึงบริการเสริมสำหรับ Training และ ย้ายระบบอีเมล

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อส่งข้อมูล ข่าวสาร และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและศึกษารายละเอียด นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท แทนเจอรีน จำกัด ที่ให้ไว้ที่ Tangerine Privacy Center โดยตลอดอย่างดีแล้ว

w

สั่งซื้อ Google Workspace

ติดต่อ Sales Engineer G Suite

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อส่งข้อมูล ข่าวสาร และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและศึกษารายละเอียด นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท แทนเจอรีน จำกัด ที่ให้ไว้ที่ Tangerine Privacy Center โดยตลอดอย่างดีแล้ว